Nätverksträffar för chefer på Sveriges operationsavdelningar

Nätverket för chefer inom Sveriges operationsavdelningar, CSO, bildades år 2010. Nätverket är exklusivt som chef eller ledare inom operationsverksamhet i Sverige oavsett professionsbakgrund. Syftet med nätverksträffarna är att du skall kunna diskutera aktuella frågor inom ledarskap, generellt och specifikt för operationsavdelningar. Det är RFop:s Chefråd som ansvarar för nätverket.

Nästa nätverksträff är:
14 - 15 september 2023 lunch till lunch.

Var: 
Sheraton Stockholm Hotel

Kostnad: 
5 650 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Stockholm Hotel.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

Program

Till årets andra nätverksträff har vi bjudit in två föreläsare med fokus på två aktuella ämnen, coachning och kompetensförsörjning.

Coachande samtal med empati - Hilmar Th.r Hilmarsson, coach för ledarskap, samtal och bemötande

Varför har empati i ledarskap uppmärksammat så mycket i forskning? Att vända ett försvar till samarbete genom empati, det är enklare än du tror - några enkla beteende som gör dina samtal bättre. Föreläsningen innehåller en mängd övningar, diskussioner reflektioner.

o Snabb coaching - när medarbetare kommer med problem

o Långsam coaching - när det behövs en förändring

o Ta upp enklare problem - ge återkoppling på ett stödjande sätt

o Svårare samtal - det krävs en förändring

Kompetensförsörjning genom arbetsväxling? - Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

I Sverige utförs cirka 2,8 miljoner kirurgiska ingrepp varje år. Bristen på operationssjuksköterskor skapar problem och kan riskera patientsäkerheten. Förutsättningarna för kompetensförsörjning förändras, det kommer att saknas människor! Vilka olika avgörande kompetenser behöver vi för att bedriva en högkvalitativ patientsäker operationssjukvård, nu och i framtiden? Vilka nya arbetssätt kan vi se på framtidens operationsavdelning? Vad kommer operationssjuksköterskans roll vara i framtiden?

När:
14 - 15 september 2023, lunch till lunch.

Var: 
Sheraton Stockholm Hotel

Kostnad: 
5 650 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Stockholm Hotel.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

 

Inbjudan Chefnätverk 14 - 15 september 2023