Under 2019 kommer vi att ha tre nätverksträffar och en chefkonferens.