Nätverksträff för SPOR

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet, RFop:s SPOR råd kommer att arrangera nätverksträffar framöver så håll utskick.

Syftet med nätverksträffarna är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

Nätverksträff datum kommer senare

 

Tema: Operationssjuksköterskan, kvalitet och kvalitetsutveckling i ett kvalitetsregister

Syftet med dagen är att i samverkan skapa dialog och utveckling av register utifrån operationssjuksköterskans perspektiv.

Målgrupp är operationssjuksköterskor oavsett befattning; klinisk, administrativ, utbildning eller chef i hela landet.

Preliminärt program:

09.30       Kaffe
10.00       Start
Grundläggande kunskap om Svenskt Perioperativt Register (SPOR)
Kvalitetsuppföljning och nationella jämförelser
Kvalitetsindex
Forskning SPOR
Utveckling av kvalitetsvariabler inom operationssjuksköterskans kunskap- och kompetensområde, SPOR-rådet
Goda exempel, komplikationsregister   
Praktiska spörsmål; att ta ut rapporter för lokala utvecklingsprojekt från SPOR,
Införande av nya parametrar, från idé´ till verklighet
16.00       Slut

 

När: 

Var: 

Kostnad: 

Målgrupp: operationssjuksköterskor oavsett befattning; klinisk, administrativ, utbildning eller chef i hela landet.

Anmälan: 

Presentation SPOR rådet