SPOR nätverk

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet, som vill arbeta i nätverket RFop-SPOR

Syftet med nätverket är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

Datum för nätverksträffar 2020: 14 februari och 25 september och avgiften är 985 kr ex moms.

25 september 2020

Den 25 september bjuder vi in Dig till ett digitalt möte, kl. 09.00 - 11.00, via Teams.

Syftet med mötet är att följa upp arbetet från vår träff den 14 februari 2020.

Vi förstår att arbetet med SPOR har påverkats olika mycket, beroende på arbetsplatsernas arbete med Covid-19. Därför väljer vi att utforma denna träff som en avstämning med möjlighet för oss att samlas igen och ingen deltagaravgift kommer att tas.

Du som deltog den 14 februari har fått mejl av Ida-Linnéa Böregård, du kan bekräfta ditt deltagande genom att svara på det. Var du inte med i februari men vill vara med nu, anmäl dig här på hemsidan. Deltagandet är kostnadsfritt!