Nivå 2 en fördjupad utbildning som pågår under tre dagar i samarbete med DSTC utbildning för kirurger. Med syfte att med teori  specifik utifrån operationssjuksköterskan profession och praktiska övningar få en fördjupad kunskap inom traumakirurgi 

Utbildningen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Datum 2020: 13–15 maj och 26–28 augusti

Kostnad: 6000 sek. 

Antal deltagare: 16 per tillfälle 

Intresseanmälan och information; Susanna Eriksson, susanna.eriksson@sll.se. Tel: 08- 517 767 27.

Ange; Kontaktperson, E-postadress och Arbetsplats/Sjukhus och kurstillfälle. Senast 20 nov 2019, besked om bokad plats fås tidigast 5 dec 2019 

Då det är en mycket stor efterfrågan på dessa kursplatser så ändras anmälningsförfarandet till nästa års kurser, Det är endast möjligt att anmäla intresse för max två deltagare per avdelning/sjukhus.
I första hand kommer sjukhus/avdelningar som ej tidigare haft deltagare med på kursen att prioriteras och deltagare från Nivå 1 "Basic trauma" har ett visst företräde.