Nätverket för Chefer

Nätverket för Chefer på Sveriges operationsavdelningar bildades år 2010. Syftet med nätverket är att deltagarna ska kunna diskutera aktuella frågor inom ledarskap samt få ta del av riktade ledarföreläsningar och eller workshop. Nätverket är exklusivt som chef eller ledare inom operationsverksamhet i Sverige oavsett profession.

Nästa nätverksträff är:
14 - 15 mars 2024 lunch till lunch.

Var: 
Sheraton Hotel, Stockholm

Kostnad: 
5 850 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Hotel, Stockholm.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

Program

Första nätverksträffen kommer att ledas av Annika Widmark och Åsa Dickson på Ut&Insikter som har med sig övningar, forskningsbaserade tips och erfarenheter av sitt arbete med personlig hållbarhet och välmående för ledare på jobbet.

Kreativ verkstad för välmående och återhämtning
Välmående och hållbarhet för oss själva bygger på att vi får till kontinuerlig återhämtning. På jobbet. Varje arbetsdag. Om än i liten skala. Forskare förmedlar att det handlar om att skapa utrymme för variation, reflektion och vila. Hur ska det gå till? I just ditt läge i livet. Och hur skapar du de kontraster som ger variation i ditt liv som helhet just nu? Välkommen till en verkstad med utrymme att utforska just det både på egen hand och med stöd och inspiration från andras perspektiv. En del av verkstan kommer ske i några "konferensrum" utomhus centralt i Stockholm utifrån väder och vind, för att mer natur i vardagen hjälper oss att både må bättre och prestera bättre.

Annika jobbar som agil coach, där hon coachar ledare och team runt kontinuerlig förbättring för att bidra till välfungerande och hållbara team som levererar värde. Åsa är arbetslivspedagog med medicinbakgrund och arbetar på ett flertal arbetsplatser med individer, grupper och ledare som vill utveckla sig själva och sin verksamhet.

Planera långsiktigt

12 – 13 september på Stockholm Waterfront Congress Centre.

 

Då får ni bland annat lyssna på Stefan Blomberg som är Sveriges mest tongivande expert i frågor som rör social utsatthet på arbetet i form av kränkningar, trakasserier, mobbning och liknande. Han har publicerat flera böcker och vetenskapliga artiklar och i stor utsträckning deltagit i TV, radio och tidningar genom åren. Han var också huvudansvarig då Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) 2021 publicerade nationella riktlinjer för hantering av social utsatthet på arbetet. Stefan Blomberg är en av grundarna till Whole AB och har i över tio år varit knuten till Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Hur motverkar och hanterar vi social utsatthet på arbetet? 
– Betydelsen av ledarskap, etisk infrastruktur och en välfungerande organisation för att motverka kränkningar, trakasserier och mobbning

 

Kontaktperson för chefsnätverket

Katja Vuori

Katja Vuori

Linn Almér

Linn Almér

Göteborg
Maria Klahr Wikström

Maria Klahr Wikström