Nätverket för lärare

Nätverket för lärare inom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård.

Nätverket är en mötesplats för lärare inom operationssjuksköterskeutbildningen. Syftet är att inspirera, diskutera och föra dialog inom pedagogik och perioperativ omvårdnad. 

Nätverket har ett fysiskt möte per år, oftast i samband med Höstkongressen. Utöver detta träffas nätverket digitalt cirka två gånger per år. Lärarnätverkets träffar sker i Riksföreningen för operationssjukvårds regi.

Nästa nätverksträff är den 29 november 2023.

Bilden nedan är från Lärarnätverkets träff i november 2019