Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Beslut om återanvändning av medicintekniska engångsprodukter är ett hot mot patientsäkerheten

Steriltekniska föreningen, Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), Swedish Medtech och MEDEA ser med oro på att Socialstyrelsen förordar återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. I en rapport till Socialdepartementet anger Socialstyrelsen att återanvändning kan ske utan risk för patienternas liv och hälsa. Med anledning av det har vi fyra organisationer idag skickat in en skuggrapport till Socialdepartementet för att belysa de risker vi ser att man utsätter patienterna för.

Ladda ned skuggrapporten här!

#patientsäkerhet

 

Vi håller tummarna för att vi kan ses i maj!

Hygienforum 20 - 21 maj 2021! 
Chefnätverk 27 - 28 maj 2021!
Håll utskick efter inbjudningarna.

Och innan dess, Trauma nivå 1 26 mars!

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

27 apr
Visa alla nyheter