Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Nu kan du delta i RFops upprop, följ länken och skriv under, dela med andra som du tror vill stödja detta.

https://www.mittskifte.org/petitions/allas-ratt-till-en-god-och-saker-operation

 

RFop har tagit del av förslaget av "ny kompetens" som cirkulerar i Region Stockholm, vi vill informera er om att vi tar starkt avstånd från detta förslag.

 

Förslaget som innebär att starta en ny utbildning till operationstekniker, som ska ersätta operationssjuksköterska, är inte en patientsäker lösning.

 

Vi arbetar aktivt med frågan.

 

Här ovan kan du ta del av det förslag om en ny kompetens (som RFop tar starkt avstånd ifrån) inom operationssjukvården som tagits fram. Frågan har även nämns i regionfullmäktige i Stockholm, se vid ca 02.58

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter