Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

RFop och Svensk Sjuksköterskeförening har skrivit en artikel med anledning av ett IVO beslut om att undersköterskor kan ersätta specialistutbildade operationssjuksköterskor.

Idag publicerades den på Aftonbladet debatt.

 

 

 

Dags att planera kompetenspåfyllanden 2020!

Kunskapsseminarium Levnadsvanor 6 - 7 februari 2020
Nätveket SPOR 14 februari 2020
Chefnätverk 11 - 12 mars 2020
Trauma nivå 1 20 mars