Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Höstkongress 2 - 3 december 2021! Vi har platser kvar, välkomna med er anmälan!

Vi vill vara delaktiga i att hindra smittspridning av Covid-19, så vi förutsätter att du som anmäler dig är fullvaccinerad mot Covid-19.

Inbjudan och program på plats!

 

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder

De senaste åren har höga värden på luftfuktighet uppmätts på operations- och sterilenheter. Emballage har varit fuktiga vilket lett till att sterilt gods skickats för resterilisering och engångsmaterial kasserats. Operationer har även ställts in då steriliteten på godset inte kunnat garanteras.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) tillsatte 2015 en tvärprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att på vetenskaplig grund utarbeta vårdhygieniska rekommendationer för hantering av sterilt material i sterilförråd på opererande och steriltekniska enheter. I takt med ny kunskap tillsatte SFVH en arbetsgrupp för revidering av dokumentet. Här kan du ta del av hela dokumentet. 

Hög_luftfuktighet_påverkan_på_sterilt_gods_och_förslag_till_åtgärder

Aktuella evenemang!

Höstkongressen 2 - 3 december 2021, vi har platser kvar, välkomna med er anmälan!

 

Trauma nivå 1 29 oktober 2021, vi har ett fåtal platser kvar, här anmäler du dig!

 

Chefskonferens 3 december 2021, anmäl dig här!

Chefnätverk 17 - 18 mars 2022

Trauma nivå 1 25 mars 2022

Hygienforum 31 mars - 1 april 2022

För mer information och anmälan, läs mer under utbildning och evenemang och respektive utbildning.

Din operation!

Lyssna på vår pod - Din operation!

Poddenens målgrupp är personer som ska genomgå kirurgi, fast vi hoppas att även du som jobbar inom operationssjukvården kan ha glädje av den. Vi fokuserar de första fyra avsnitten på Levnadsvanor inför kirurgi. Senare kommer vi prata om, hygien, operationsrummet, ha gäster, besöka en operationsavdelning, idéerna är många. Hör gärna av dig om du har teman vi ska ta upp och framförallt lyssna och sprid till de i er omgivning som ska opereras.

Podden hittar ni på Spotify och Podbean!

Eller direkt på denna länk Din operation!

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

Visa alla nyheter