Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Nytt datum för Hygienforum 21 - 22 april 2022!

Du kan tryggt anmäla dig till årets Hygienforum, inga deltagaravgifter kommer att faktureras förrän vi är 100 % säkra på att vi kan genomföra forumet. 

Planera våren 2022

  • Chefnätverk 17 - 18 mars 2022 - Anmälan öppnar 10 december 2021
  • Trauma nivå 1 25 mars 2022 - Anmälan är öppen
  • Hygienforum 31 mars - 1 april 2022 - Anmälan är öppen
För mer information och anmälan, läs mer under utbildning och evenemang och respektive utbildning.

Ska vi återanvända engångsprodukter vid operation - hur påverkar det patienten?

Här finner du en film från webbinariet, du även ladda ner skuggrapporten "Återanvändning av medicintekniska engångsprodukter - ett hot mot patientsäkerheten", som hänvisas till i inledningen av webbinariet.

 

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter