Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Vi hoppas att din kompetens som operationssjuksköterska nyttjas i dessa tider och att du finns med i de forum där hygien och smittspridning diskuteras på sjukhusen runt om i Sverige.

Snart kommer information om höstens utbildningar och evenemang.

Alla evenemang som genomförs kommer att vara säkrade utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Höstkongress, 26 - 27 november 

Programmet finns för nedladdning, inbjudan kommer i slutet av augusti.

Anmälan är öppen, inbjudan kommer att färdigställas och skickas ut i slutet av augusti. Redan inom några dagar kommer du få ett utskick med en samlad information om hösten/vinterns evenemang som vi har förhoppningar om att kunna genomföra.

På återhörande och med en önskan om att du får en välbehövlig semester!

Ladda ned programmet här

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

27 apr
Visa alla nyheter