Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Höstkongressen 2020 och Chefkonferensen flyttas till 4 - 5 februari 2021!

Se mer information under utbildning och evenemang.

Inbjudan Chefkonferens 4 - 5 februari 2021

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

27 apr
Visa alla nyheter