Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Höstkongress 2 - 3 december 2021! 

och

Chefkonferens 3 december 2021

Vi ser framemot att snart få träffas på årets Höstkongress och Chefkonferens!

Och för att vi ska kunna träffas säkert samt följa FHM rekommendation så ber vi dig att förbereda ditt deltagande med att ladda ned ditt Covidbevis och ha det redo att visa tillsammans med din legitimation vid registreringen.

Tillsammans på ett smittsäkert sätt, vaccinera dig!
Covidbevis

Ska vi återanvända engångsprodukter vid operation - hur påverkar det patienten?

Kostnadsfritt webbinarium 25 november 2021, kl 17.00-18.30

Anmäl dig via länken

I juni 2021 röstade riksdagen igenom socialutskottets rekommendation om att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Produkter framtagna och designade för engångsbruk.

Beslutet lutade sig mot en rapport framtagen av Socialstyrelsen. En rapport som vi ser har flera brister, kan komma att utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige. Sedan den 26 maj 2021 är återanvändning av medicintekniska engångsprodukterförbjudet i Sverige.

Men frågan ligger hos regeringen och kan när som helst aktiveras igen. Med anledning av det vill vi bjuda in till ett webbinarium där vi ger en djupare förståelse för frågan och hur den kan riskera patientsäkerheten och förtroendet för den svenska vården. Det här är en viktig patientsäkerhetsfråga som vi ser att många saknar kunskap kring.

Planera 2022

  • Chefnätverk 17 - 18 mars 2022 - Anmälan öppnar 1 december 2021
  • Trauma nivå 1 25 mars 2022 - Anmälan är öppen
  • Hygienforum 31 mars - 1 april 2022 - Anmälan öppnar 1 december 2021
För mer information och anmälan, läs mer under utbildning och evenemang och respektive utbildning.

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

Visa alla nyheter