Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Dags att betala medlemsavgiften för 2021!

Har du fått ditt medlemsbrev? Vi hoppas du ger oss förnyat förtroende och betalar medlemsavgiften, som är oförändrad, för 2021!

Inget Hygienforum 2021!

Vi skjuter upp Hygienforum ytterligare ett år, nästa forum planeras till 19 - 20 maj 2022, så långt bort det känns! Vi har dock en liten dörr på glänt och en fundering på en extra dag, den 1 december med Hygientema, i anslutning till Höstkongressen 2 - 3 december 2021. Vi återkommer till det.

Vi skjuter även upp Trauma nivå 1, som var planerad till den 26 mars till den 29 oktober 2021, där är anmälan öppen. 

Det vi fortfarande hoppas på är Chefnätverket 27 - 28 maj! Läs mer under utbildning och evenemang.

Din operation!

Lyssna på vår egna pod - Din operation!

Poddenens målgrupp är personer som ska genomgå kirurgi, fast vi hoppas att även du som jobbar inom operationssjukvården kan ha glädje av den. Vi fokuserar de första fyra avsnitten på Levnadsvanor inför kirurgi. Senare kommer vi prata om, hygien, operationsrummet, ha gäster, besöka en operationsavdelning, idéerna är många. Hör gärna av dig om du har teman vi ska ta upp och framförallt lyssna och sprid till de i er omgivning som ska opereras.

Podden hittar ni på Spotify och Podbean!

Eller direkt på denna länk Din operation!

Beslut om återanvändning av medicintekniska engångsprodukter är ett hot mot patientsäkerheten

Steriltekniska föreningen, Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), Swedish Medtech och MEDEA ser med oro på att Socialstyrelsen förordar återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. I en rapport till Socialdepartementet anger Socialstyrelsen att återanvändning kan ske utan risk för patienternas liv och hälsa. Med anledning av det har vi fyra organisationer idag skickat in en skuggrapport till Socialdepartementet för att belysa de risker vi ser att man utsätter patienterna för.

Ladda ned skuggrapporten här!

#patientsäkerhet

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

27 apr
Visa alla nyheter