Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Nu finns programmet till Höstkongressen klart!
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor - ny reviderad
Viktig handbok, Enligt världshälsoorganisationen, WHO, kan världen aldrig uppnå WHO:s globala mål; jämlik hälsa och välmående för alla, utan sjuksköterskor.

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter