Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Nu har vi öppnat anmälningssidorna till Hygienforum, Chefnätverk och våra konceptutbildningar.

 

 

Du kan nu ladda ned inbjudningarna till:

Hygienforum

Chefnätverket

Trauma nivå 1

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter