Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Vilken kompetens behöver framtidens operationssjukvård? 

Tack alla som deltog på mötet 24 augusti, det är en viktig fråga och vi var 130 deltagare! 
Nu går vi vidare med nästa möte och inför det vill vi gärna att ni har en dialog på era avdelningar alternativt att du funderar själv, mejla sen era tankar på vad ni ser på en framtida operationsavdelning, hur möter vi framtidens utmaningar? mejla rfop@rfop.se

 

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter