Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Höstkongressen 2020 och Chefkonferensen 2020

Information om dessa kommer efter den 4 december.

OBS!

Under 2021 kommer vi att genomföra:

Hygienforum 20 - 21 maj

Höstkongress 2 - 3 december

Chefkonferens 3 december

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Mediplast

Nyheter

27 apr
Visa alla nyheter

Kalender

04 feb
04 feb
20 maj
09 sep
29 okt
03 dec
Visa alla händelser