Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Du kan fortfarande anmäla dig till Höstkongressen och Chefkonferensen!

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter