Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Vårt populära Hygienforum har nu endast fem endagars platser kvar på fredag den 14 april. 

Du kan nu ladda ned inbjudningarna till:

Hygienforum

Chefnätverket

Trauma nivå 1

MDR, juridik och upphandling

Diamantsponsor kongresser

Mölnlycke

Guldsponsor kongresser

Nyheter

Visa alla nyheter