Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Information!

I dagsläget (17 mars 2020) planerar vi att genomföra Hygienforum enligt plan, då det ej råder inskränkningar för konferenser under 500 personer. Idag har vi ca.75 deltagare anmälda till Hygienforum och i princip fullt för utställare. 

Vi har kontinuerlig kontakt med myndigheter gällande detta och följer deras beslut vid en eventuell förändring. Vid en eventuell förändring kommunicerar vi detta via hemsidan.

Vi hoppas att din kompetens som operationssjuksköterska nyttjas i dessa tider och att du finns med i de forum där hygien och smittspridning diskuteras på sjukhusen runt om i Sverige.