Det vetenskapliga rådet nybildades under 2013. Syftet med rådet är att inspirera Riksföreningen för operationssjukvårds medlemmar att bli forskningskonsumenter och är föreningens rådgivare inom FOU. En av det vetenskapliga rådets första uppgifter är att ansvara posterutställningen under höstkongressen.