1964 bildades Svensk Sjuksköterskeförenings Rikssektion för operationssköterskor. Syftet med föreningen var att operationssjuksköterskor från hela landet skulle träffas för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Idag är Riksföreningen för operationssjukvård en intresseförening för operationssjuksköterskor. Föreningens främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Vi är ca 1 750 medlemmar som leder, undervisar, forskar/utvecklar och praktiserar perioperativ omvårdnad.