Foto: byLindahl

Uppdukat

Uppdukat är Riksföreningen för operationssjukvårds medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 2 100 exemplar och skickas till medlemmar, studenter och prenumeranter.

Medlemstidningen Uppdukat innehåller aktuella artiklar som belyser olika frågor av betydelse för professionen. Uppdukat har både yrkesinriktade och vetenskapliga artiklar i varje nummer.

Här hittar du hela nummer av Uppdukat i PDF att ladda ner med ett års förskjutning med start år 2014.

Ladda ned tidigare nummer

Omslag uppdukat nr 2 2020