Foto: byLindahl

Uppdukat

Uppdukat är Riksföreningen för operationssjukvårds medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 2 100 exemplar och skickas till medlemmar, studenter och prenumeranter.

Medlemstidningen Uppdukat innehåller aktuella artiklar som belyser olika frågor av betydelse för professionen. Uppdukat har både yrkesinriktade och vetenskapliga artiklar i varje nummer.

Ladda ned tidigare nummer Här hittar du hela nummer av Uppdukat i PDF att ladda ner med ett års förskjutning med start år 2014.

Aktuellt nummer

Redaktörer

Jennifer Båskman

Jennifer Båskman

Redaktör, Uppsala
Marina Emanuelsson

Marina Emanuelsson

Redaktör, Göteborg
Yvonne Törnqvist

Yvonne Törnqvist

Redaktör, Stockholm

Vill du komma i kontakt med någon av våra redaktörer? Mejla, uppdukat@rfop.se

 

Uppdukat nr 2 landar i din brevlåda vilken dag som helst!

Ladda ned utgivningsschema för 2022

Innehåll nr 2 2022