Foto: byLindahl

Uppdukat

Uppdukat är Riksföreningen för operationssjukvårds medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 2 100 exemplar och skickas till medlemmar, studenter och prenumeranter.

Medlemstidningen Uppdukat innehåller aktuella artiklar som belyser olika frågor av betydelse för professionen. Uppdukat har både yrkesinriktade och vetenskapliga artiklar i varje nummer.

Ladda ned tidigare nummer Här hittar du hela nummer av Uppdukat i PDF att ladda ner med ett års förskjutning med start år 2014.

Redaktörer

Jennifer Båskman

Jennifer Båskman

Redaktör
Marina Emanuelsson

Marina Emanuelsson

Styrelseledamot
Yvonne Törnqvist

Yvonne Törnqvist

Redaktör
Maria Muñoz

Maria Muñoz

Redaktör samt sociala medier
Ebba Westerström

Ebba Westerström

Vill du komma i kontakt med någon av våra redaktörer? Mejla, uppdukat@rfop.se

 

Uppdukat nr 3 2023

Sommarutskick 2023