Inbjudan deltagare

Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder till Höstkongress i Stockholm den 30 november - 1 december 2023 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Riksföreningen för operationssjukvård är Sveriges operationssjuksköterskors professionsförening och vi välkomnar kollegor från hela Sverige till två spännande och innehållsrika kongressdagar.

Stora globala utmaningar kommer påverka vår framtid. Vad kan vi göra för ett hållbart arbetsliv och klimat. Programmet varvas mellan intressanta föreläsningar och utställningsbesök. Operationssjukvården är en högteknologisk miljö, där den medicintekniska industrin med sina produktspecialister är självklara partners.
Några av föreläsningarna i årets kongress är:
  • Task shifting/kompetensväxling
  • Donation/DCD
  • Den gröna kvinnokliniken
  • Kirurgiska resurser i väpnade konflikter
  • Svensk sjukvårds krigs/kris-beredskap
  • Minskad plastanvändning i operationssjukvården
  • Pågående projekt med alternativa arbetstidsförkortningar
  • Teknik-etik och personcentrerad vård i högteknologisk vårdmiljö

 

Det spela ingen roll om du är nyutbildad eller har många år i yrket, arbetar på en universitetsklinik eller ett mindre sjukhus. Häng med på en konferens som ger dig kompetensutveckling, kunskapspåfyllnad erfarenhetsutbyte och kollegiala kontakter. Operationssjukvården är i ständig förändring där du är en viktig medspelare i skapandet av framtidens operationssjukvård.

 

Tid och plats
Torsdag och fredag den 30 november - 1 december 2023, på Stockholm Waterfront Congress Center

Registreringen är öppen
Torsdag den 30 november kl. 08:30 – 09:30 och kl. 11:45 – 12:15

Fredag den 1 december kl. 08:00 – 08:30

Anmälan
Sista anmälningsdag för garanterad plats är 13 oktober därefter i mån av plats. Bekräftelse om deltagande skickas direkt till den e-postadress som anges i anmälan - viktigt att korrekt e-postadress anges. Anmälan är bindande under förutsättning att kongressen genomförs. Platserna kan efter överenskommelse överlåtas åt annan person.

Deltagaravgift

Avgiften inkluderar kaffe, lunch och enklare förtäring i samband med sista utställningspasset på torsdag eftermiddag.

Medlem två dagar

4 975 kr exkl. moms

Medlem en dag

3 250 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar

6 475 kr exkl. moms

Icke medlem en dag

5 750 exkl. moms

Posterutställare

3 500 kr exkl. moms

Föreläsare

Deltar endast under sin föreläsningsdag 0 Kr

Deltar båda dagarna 1 950 kr exkl moms.

Studerandemedlem

1 900 kr inkl. moms

Pensionärer

1 500 kr inkl. moms

Frågor

Angående anmälning och betalning kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se

Preliminärt program