Riksföreningen för operationssjukvårds Kvalitetsråd bildades under våren 2008. Syftet med rådet är att arbeta fram riktlinjer som är användbara för operationssjuksköterskan i det dagliga arbetet med patienten för en ökad patientsäkerhet.

Kvalitetsrådet arbetar för närvarande med två "Riksföreningen anser och rekommenderar". En om övertäckning av sterila instrument och en om rutiner för besökande till operationsavdelningen.

Just nu reviderar rådet två tidigare utgivna Riksföreningen anser och rekommenderar, den om kirurgisk rök och den om preparat.