Kvalitetsrådet inom Riksföreningen för operationssjukvård bildades under våren 2008. Syftet med rådets arbete är att formulera riktlinjer enligt kvalitetsindikatorer och ge förslag till standards inom den perioperativa omvårdnaden.

Kvalitetsrådet arbetar för närvarande bl.a. med "Riksföreningen anser och rekommenderar" om övertäckning av sterila instrument, handtvätt och perioperativ handdesinfektion, lokalanestesi och märkning av läkemedel samt preoperativ hudförberedelse.