Kvalitetsrådet

En av rådets främsta uppgifter är att på uppdrag av RFop:s styrelse arbeta fram “Riksföreningen anser och rekommenderar“. Syftet med dessa är att de ska användas och fungera som ett stöd för dig som operationssjuksköterska i ditt dagliga arbetet. De ger även patienterna en säker perioperativ vård och bidrar till en säker arbetsmiljö på din operationsavdelning.

Kvalitetsrådet har även i uppgift att besvara frågor från er medlemmar, bistå styrelsen i sakfrågor och skriva artiklar i Uppdukat.

Om du stöter på något i din vardag som du önskar få svar på, något du skulle vilja ha belyst eller har förslag på ämnen till “rekommenderar och anser”, så hör du av dig till kvalitetsradet@rfop.se

Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson

Kvalitetsrådet
Anna Ekepil

Anna Ekepil

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kvalitetsrådet
Rose-Marie Gabrielson

Rose-Marie Gabrielson

Kvalitetsrådet
Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Kvalitetsrådet

Kontaktperson kvalitetsrådet

Anna Ekepil

Anna Ekepil

Just nu jobbar kvalitetsrådet med följande Riksföreningen anser och rekommenderar:

Medicinsk teknik på operation avdelningen, vad kommer MDR, Medical Devices Regulation MDR2017/745 innebära för oss på operation?

Mobiltelefoner på operation, hur ska vi hantera dessa på operation, vilka rutiner behövs?

Sharp safety, att genom rutiner förebygga stick- och skärskador.

Kroppssmycken, hur ska vi tänka om hygien etc. när vi har hand om patienter med kroppssmycke.

Autologatransplantat, rutiner för omhändertagande av patientens vävnad som ska användas som reimplantat under samma operation eller vid senare tillfälle. Detta ämne kom upp efter en artikel i AORN där de listat hur vi som operationssjuksköterskor ska ta hand om transplantatet (patientenseget). Och hur man får ta hand om olika slags vävnad.

Positionering, vad är viktigt för att på bästa sätt positionera patienten för att minska risken för vårdskada.

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder