Chefskonferens 2022

Riksföreningen för operationssjukvård:s Chefråd arrangerar för nionde gången en chefskonferens med intressanta föredragshållare.

Chefkonferensen hålls 1 - 2 december 2022!

Konferensavgift: 4 150 kr ex. moms, avgiften inkluderar middag och dryck, samt lunch och kaffe x 2.

 

Erbjudande 

Du har möjlighet att anmäla dig som två dagars deltagare. Du deltar på Höstkongressen dag ett, den 1 december, samt Chefskonferensen, den 2 december, till ett reducerat pris, 5 920kr ex moms, inkluderar lunch x 2 kaffe x 4 samt middag med dryck.

OBS! 

Möjlighet att boka hotellrum är stängd.

Program

1 december
Nätverkande middag

2 december

Säker vård och arbetsmiljö: två sidor av samma mynt. Sandra Månsson

Ledarskap med fokus på omvårdnadskvalitet och säker vård, både ur chefsperspektiv och specialistsjuksköterskeperspektiv. Sandra Månsson

Ett sätt att leda
Thorleif Rosander

Sekinas goda vanor för energi, mod och styrka
Sekina Kling

                    

Ladda ned inbjudan till höger på denna sida.

Inbjudan Chefkonferens 2022

Sandra Månsson

Sandra Månsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård med mångårig erfarenhet från framför allt intensivvård och den postoperativa vården på Karolinska universitetssjukhuset.

Jobbar idag som sakkunnig på Svensk sjuksköterskeförening inom områdena vårdkvalitet, säker vård och ledarskap.

Thorleif Rosander

Thorleif Rosander, arbetar idag som vårdchef på Intensivvårdsavdelningen, Södersjukhuset AB. Har en lång och bred erfarenhet som chef och har varit det  i 35 år. Har varit på  Södersjukhuset de senaste 22 åren. Styrkan i mitt ledarskap tror jag är att jag en närvarande chef. Jag tror på ett tillitsbaserat ledarskap. Han har nominerats för sitt ledarskap vid flera tillfällen. Ena nomineringen var ett internationellt pris för gott ledarskap av International Council of Nurses, samt nominering till Årets vårdchef 2020.

Sekina Kling

Sekina Kling är entreprenören, företagsledaren och utbildaren som inspirerar företag och organisationer att skapa vinnarkultur, tända den inre gnistan hos varje medarbetare, och etablera goda vanor för att optimera vardagen såväl som resultaten på arbetet.
Med energi i världsklass delar hon med sig av värdefulla strategier och verktyg för att må bättre, hitta sin passion och våga sätta höga mål – och uppnå dessa.