Inbjudan utställare Hygienforum

Än en gång har vi måsta skjuta på vårt 13:e Hygienforum. Vi planerar nu för 31 mars - 1 april 2022 på Stockholm Waterfront Congress Center.

Tid och Plats
Torsdag och fredag den 31 mars - 1 april 2022 på Stockholm Waterfront Congress Center.

Utställningen
Hygienforums utställning är på plan 2 i anslutning till föreläsningslokalerna.

Utställningen öppnar torsdagen den 31 mars kl. 09.00. Dagen avslutas med utställningsbesök och mingel med enklare förtäring i utställningslokalen. Utställningen avslutas kl.13.30 den 1 april.

I programmet är det inplanerat för totalt xxx minuter utställningsbesök med minglet inräknat uppdelat på sex tillfällen. Som deltagande utställare är Du/Ni välkomna att delta i föreläsningarna i mån av plats.

  • Utställargods som ska skickas i förväg går tur och retur via Budmicke.
    Godset levereras till Er monter samt hämtas efter utställningen i Er monter. Ange i anmälan om Ni önskar använda Er av tjänsten. Tjänsten faktureras efter genomförd utställning.
  • Alla möbler bokas via Svensk Mässkonsult, länk finns på anmälningssidan.
  • Utställningen öppnar torsdag kl. 11.45 och stänger fredag kl.13.45.
  • Torsdagens program avslutas med mingel i utställningslokalen.
  • Preliminärt program kommer att presenteras på hemsidan senare i sommar.

Pris är, preliminärt, 4 400 kr per löpmeter och kan komma att justeras:
Godstransport via Budmicke 650 kr/pall el. vagn