Inbjudan utställare Hygienforum

Tid och Plats
Torsdag och fredag den 14 - 15 maj 2020 på Sheraton Stockholm Hotel.

Utställningen
Hygienforums utställning är i lokalerna Rosendal och Hagasalongerna samt i foajén utanför föreläsningssalen, se karta på anmälan till utställning

Platserna är ca 2 och 2,5 löpmeter. Alla platserna är inklusive el, ett bord, 180 x 80 cm och två stolar. Takhöjden i lokalerna är 2,6 m.

Alla utställningsplatser är mot befintlig rumsvägg, vilket kan innebära stängda dörrar, en uppsamlad skjutvägg, fönster och viss ojämnhet, bakom er plats.

Utställningen öppnar torsdagen den 14 maj kl. 09.00.

Det vetenskapliga programmet avslutas den 14 maj med utställningsbesök och mingel och enklare förtäring i utställningslokalen.

Utställningen avslutas den 15 maj kl. 13.30

Som deltagande utställare är Du/Ni välkomna att delta i föreläsningarna i mån av plats.

Leverans Utställargods
Utställargods som ska skickas i förväg går tur och retur via Budmicke. Inget gods ska skickas direkt till Sheraton.Godset finns på plats när ni ska flytta in och hämtas efter avslutad utställning. Ange i anmälan om Ni önskar tjänsten. 

Dubbelkolla gärna med Budmicke att ert gods har anlänt till dem. Tjänsten faktureras efter genomförd utställning.

In- och utflyttning

Inflyttningen sker mellan kl. 18.30 – 21.00 onsdagen den 13 maj. Utställningen avslutas kl.13.30 den 15 maj och lokalen ska vara tömd samma dag senast kl.16.00.

Pris:
1.5 löpmeter - plats 34                              7 900 kr

2    löpmeter - platserna 5, 8, 9 och 25     8 400 kr

2.5 löpmeter - övriga platser                     8 900 kr

Godstransport via Budmicke                       600 kr
kr/pall el. vagn

Torsdag:
För- och eftermiddagskaffe och lunch 480 kr/person 
Mingel med enklare förtäring 350 kr/person

Fredag:
Förmiddags kaffe och lunch 400 kr/person

Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Klicka här för att komma till anmälan.

Sista anmälningsdag är den 13 mars 2020. Anmälan är bindande och ingen utställaravgift utom vid eventuella överbokningar återbetalas. Platsen får överlåtas till annat företag om Ni ej kan delta.

Frågor
Angående anmälning och betalning kontakta: utstallare@mittkompetens.se

Diamant-, Guld- och Silversponsorer för kongresser