På denna sida hittar Du information och anmälningsformulär till alla RFop:s utbildningar och evenemang samt information om när våra nätverk träffas.

RFop är aktiv i olika projekt, seminarier och tillfälliga utbildningar - både självständigt och i samverkan med andra. Alla utbildningar och evenemang som RFop bedriver ska stärka och utveckla ledarrollen inom den perioperativa omvårdnaden samt främja utvecklingen av densamma.

RFop arrangerar årliga utildningar i form av bland annat Hygenforum, Höstkongressen och Chefkonferens. Dessa hålls i syfte att synliggöra aktuell forskning, kunskap och erfarenhet inom perioperativ omvårdnad.

RFop genomför konceptutbildningar och kunskapsseminarier i Trauma, Levnadsvanor och planerar även för fler kunskapsstödjande evenemang.