Hedersmedlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård

Titeln hedersmedlem föräras en person som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressen, tidningen Uppdukat och medlemsinformation från Riksföreningen.

Styrelsen utser hedersmedlem inom Riksföreningen för operationssjukvård.

 

 

 

Hedersmedlemmar

Ragnhild Alfvén

Rosalie Hammarsten

Marie-Louise Lundholm

Ulla Ots

Lisbeth Rydin

Siv Stenerås

 

 

 

 

 

 

 

Diamant och Silversponsorer för kongresser