Hedersmedlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård

Titeln hedersmedlem föräras en operationssjuksköterska som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressenoch Hygienforum samt får tidningen Uppdukat och medlemsinformation från Riksföreningen för operationssjukvård.

Hedersmedlem utses av styrelsen och kan endast ske efter avslutat uppdrag.

 

 

 

 

Hedersmedlemmar

Ragnhild Alfvén

Lisbeth Rydin

Siv Stenerås

Rosalie Hammarsten

Marie-Louise Lundholm

Ulla Ots

Maud Lundbäck

Monica Kelvered

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamant-, Guld- och Silversponsorer för kongresser