Hedersmedlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård

Hedersmedlemmar

Titeln hedersmedlem föräras en person som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressen, tidningen Uppdukat och medlemsinformation från Riksföreningen.

Styrelsen utser hedersmedlem inom Riksföreningen för operationssjukvård.

 

 

 

Hedersmedlemmar

Siv Stenerås

Lisbeth Rydin

Marie-Louise Lundholm

Kerstin Persson

Gun-Britt Wårdh

Ragnhild Alfvén

Barbro Redin

Ulla Ots

Rosalie Hammarsten (saknas på bilden)

 

 

 

 

Kongressponsorer