Hedersmedlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård

Titeln hedersmedlem föräras en operationssjuksköterska som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressenoch Hygienforum samt får tidningen Uppdukat och medlemsinformation från Riksföreningen för operationssjukvård.

Hedersmedlem utses av styrelsen och kan endast ske efter avslutat uppdrag.

  • Ragnhild Alfvén
  • Lisbeth Rydin - avled 12 mars 2020
  • Siv Stenerås - avled den 18 augusti 2020
  • Rosalie Hammarsten
  • Marie-Louise Lundholm
  • Ulla Ots
  • Maud Lundbäck
  • Monica Kelvered