Det finns bara en förening för alla operationssjuksköterskor. Riksföreningen för operationssjukvård sätter operationssjuksköterskans profession i fokus, granskar och bevakar och utvecklar operationssjuksköterskans yrkesfrågor samt främjar forskning och utveckling inom den perioperativa omvårdnadsvetenskapen.

Som medlem i Riksföreningen för operationssjukvård får du:

Uppdukat

Medlemstidning Uppdukat fyra gånger/år. 

Kongresser

Delta på våra kongresser till ett reducerat pris 

Nätverksträffar

Inbjudan att delta på nätverksträffar som anordnas av föreningens distriktssamordnare. 

NORNA och EORNA

Automatiskt medlemsskap i NORNA och EORNA

Stipendier

Möjlighet att söka föreningens stipendier

 

Medlemsformer och avgifter

  • Medlem - operationssjuksköterska, 350 kr per kalenderår
  • Pensionärsmedlem - pensionerad operationssjuksköterska, 150 kr per kalenderår
  • Studerandemedlem - legitimerad sjuksköterska som utbildar sig till operationssjuksköterska, 150 kr per kalenderår
  • Associerad medlem - ej operationssjuksköterka men har anknytning till den perioperativa omvårdnaden, 350 kr per kalenderår

Ny medlem: Fyll i medlemsformuläret. Betala medlemsavgiften på vårt plusgirokonto 70 80 08 - 8 alternativt Swish 123 357 86 48, ange då ditt namn och din adress.