Det finns bara en förening för alla operationssjuksköterskor. Riksföreningen för operationssjukvård sätter operationssjuksköterskans profession i fokus, granskar och bevakar och utvecklar operationssjuksköterskans yrkesfrågor samt främjar forskning och utveckling inom den perioperativa omvårdnadsvetenskapen.

Riksföreningen har Sveriges största nätverk för operationssjuksköterskor. Träffa andra operationssjuksköterskor och utbyt erfarenheter på distriktsmöten och/eller på Hygienforum och Höstkongressen.