Revisorer 2019

Mats Johansson, Örebro

Lena Davidsson, Örebro

Revisorsuppleant

Sara Sjungargård, Karlstad