Distriktssamordnaren fungerar som kontaktlänken mellan styrelsen och medlemmarna i det egna distriktet och vice versa.

Distriktssamordnarens viktigaste uppgift är att i samverkan med föreningens medlemmar utveckla operationssjukvården.

Minst en gång om året ska distriktssamordnaren bjuda in till nätverksträffar för Riksföreningen för operationssjukvårds medlemmar i det egna distriktet. I kalendariet kan du se vilka distrikt som har nätverksträff inom den närmaste tiden.