EORNA har president, vice president, sekreterare och kassaförvaltare samt ordförande för de olika kommittéerna.

Nuvarande president är May Karam från Frankrike och vice president är Jana Wichsova från Tjeckien. Båda tillträdde vid EORNAs styrelsemöte i Glasgow den 13 -14 november 2015.

Sekreterare är Aina Hauge, Norge och kassaförvaltare är Manuel Valente, Portugal. 

Varje medlemsland representeras av en - två representanter och har en röst vid votering. 

Det officiella språket är engelska.

Styrelsemöten hålls två gånger per år i något av de olika medlemsländerna.