Specialistutbildningen inom operationssjukvård

Postspecialistutbildningar

Hur implementera den perioperativa omvårdnadsforskningens resultat i specialistutbildningens kurser

Framtidens högteknologiska miljö

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd klinisk examination

Samarbete mellan lärosäten och verksamheter

Pedagogisk forskning och forskningsmetoder

Interprofessionell utbildning (Samarbete, Simuleringsövningar mm)