Foto: byLindahl

Nationellt

Riksföreningen för operationssjukvård arbetar nationellt med att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden. Här hittar du bland annat RF anser och rekommenderar och vår Kompetensbeskrivning.

Riksföreningen för operationssjukvård sätter operationssjuksköterskans profession i fokus.

Riksföreningen arrangerar årliga utbildningar i forma av Hygienforum och Höstkongressen. Hygienforum är mötesplatsen för alla inom vården som har ett intresse av hygienfrågor vecka 21. Riksföreningen har varje år sedan starten av föreningen 1964 arrangerat Höstkongress vecka 48.

Riksföreningen är aktiv i projektet för säker bukkirurgi, SPOR och olika SIS TK grupper.

Riksföreningen är remissinstans till SIS, Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, där vi granskar och bevakar för operationssjuksköterskans bästa.

Riksföreningen för operationssjukvård bjuder in till nätverksträffar för medlemmar en gång om året i de distrikt som har en distriktssamordnare.