Kompetensbeskrivning

Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

I den tryckta versionen har texten minimerats och det finns ytterligare referenser och definitioner i pdf endast här på hemsidan.

 

Diamant-, Guld- och Silversponsorer för kongresser