Riksföreningen för operationssjukvård medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet i svensk operationssjukvård.

Läs mer om de projekt Riksföreningen för operationssjukvård deltar i.