Foto: byLindahl

Nätverk inom Riksföreningen för operationssjukvård

Chefsnätverk
Nätverket är en mötesplats för chefer och ledare inom operationsverksamheter runt om i landet.

Lärarnätverk
Nätverk är en mötesplats för lärare inom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård.

SPOR nätverk
RFop:s nätverk för SPOR frågor, alla med intresse är välkomna.