Foto: byLindahl

Nätverk inom Riksföreningen för operationssjukvård

I RFop:s regi driver Chefrådet, SPOR rådet och Lärarådet nätverk inom respektive intresseområde, här kan du läsa mer om dem samt anmäla dig till aktuell nätverksträff.