Chefsnätverk

Nätverket är en mötesplats för chefer och ledare inom operationsverksamheter runt om i landet.

 

Lärarnätverk

Nätverk är en mötesplats för lärare inom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård.

 

Perioperativt nätverk

Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad. Nätverket är anslutet till Svensk sjuksköterskeförenings och utgår från Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) och Riksföreningen för operationssjukvård (RFop).