Nätverket för chefer inom Sveriges operationsavdelningar, CSO, bildades år 2010.

Nätverket är en mötesplats för chefer och ledare inom operationsverksamheter runt om i landet, oavsett medlemskap i Riksföreningen för operationssjukvård.

Syftet med nätverket är att skapa forum för dialog och ge möjligheter till kollegialt utbyte och stöd genom att ta tillvara den samlade kompetensen och erfarenheterna bland dess medlemmar.

Vidare ska nätverket bidra till att utveckla ledarskap och verksamheter genom att fokusera aktuella och intressanta frågor och föreläsningar vid nätverksträffarna.

Nätverket träffas fyra gånger 2019 i Stockholm, det är tre nätverksträffar samt en chefkonferens i anslutning till Höstkongressen vecka 48.