Välkommen till ett forum för de operationssjuksköterskor som är intresserade av och arbetar med Svenskt Perioperativt Register (SPOR).

 

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen. 

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis. 

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet, som vill arbeta i nätverket RFop-SPOR

Syftet med nätverket är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. 

Datum för nätverksträffar 2020: 14 februari och 25 september och avgiften är 985 kr ex moms.

 

Preliminär agenda 14 februari

9:30              Kaffe och mingel

10:00            Välkommen och presentation av nätverket

                     SPOR presentation

                     Genomgång/analys variabler och avvikelser

12:00            Lunch

13:00            Definitioner av variabler och avvikelser

                     Prioriteringar

                     Summering och framtidsplan 

16:00            Avslut                                 

En förutsättning för bra och effektiva diskussioner är att alla deltagare är bekanta med innehållet på www.spor.se samt variabellistan som finns där.