Välkommen till ett forum för de operationssjuksköterskor som är intresserade av och arbetar med Svenskt Perioperativt Register (SPOR).

Syftet med nätverket är att skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.  Registret är ett verktyg för att ta reda på hur det går för våra patienter både på lokal och nationell nivå. Genom att jobba för att operationssjuksköterskans specialistkompetens synliggörs i registret ges möjligheten att visa på hur specialistkompetensen påverkar vårdkvaliteten.  

Vår ambition är att kunna erbjuda två nätverksträffar per år.

Datum för nätverksträffar 2020: 14 februari och 25 september