Aktuellt

På den här sidan publicerar vi aktuella rapporter, artiklar och annat som främjar operationssjuksköterskans profession och patientsäkerheten.

Ska vi återanvända engångsprodukter vid operation - hur påverkar det patienten?

Kostnadsfritt webbinarium 25 november 2021, kl 17.00-18.30

Anmäl dig via länken

I juni 2021 röstade riksdagen igenom socialutskottets rekommendation om att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Produkter framtagna och designade för engångsbruk.

Beslutet lutade sig mot en rapport framtagen av Socialstyrelsen. En rapport som vi ser har flera brister, kan komma att utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige. Sedan den 26 maj 2021 är återanvändning av medicintekniska engångsprodukterförbjudet i Sverige.

Men frågan ligger hos regeringen och kan när som helst aktiveras igen. Med anledning av det vill vi bjuda in till ett webbinarium där vi ger en djupare förståelse för frågan och hur den kan riskera patientsäkerheten och förtroendet för den svenska vården. Det här är en viktig patientsäkerhetsfråga som vi ser att många saknar kunskap kring.

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder

De senaste åren har höga värden på luftfuktighet uppmätts på operations- och sterilenheter. Emballage har varit fuktiga vilket lett till att sterilt gods skickats för resterilisering och engångsmaterial kasserats. Operationer har även ställts in då steriliteten på godset inte kunnat garanteras.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) tillsatte 2015 en tvärprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att på vetenskaplig grund utarbeta vårdhygieniska rekommendationer för hantering av sterilt material i sterilförråd på opererande och steriltekniska enheter. I takt med ny kunskap tillsatte SFVH en arbetsgrupp för revidering av dokumentet. Här kan du ta del av hela dokumentet. 

 

Din operation!

Lyssna på vår pod - Din operation!

Poddenens målgrupp är personer som ska genomgå kirurgi, fast vi hoppas att även du som jobbar inom operationssjukvården kan ha glädje av den. Vi fokuserar de första fyra avsnitten på Levnadsvanor inför kirurgi. Senare kommer vi prata om, hygien, operationsrummet, ha gäster, besöka en operationsavdelning, idéerna är många. Hör gärna av dig om du har teman vi ska ta upp och framförallt lyssna och sprid till de i er omgivning som ska opereras.

Podden hittar ni på Spotify och Podbean!

Eller direkt på denna länk Din operation!

Hög luftfuktighet, påverkan på sterilt gods