Nätverket för chefer inom Sveriges operationsavdelningar, CSO bjuder in till nätverksträff den 16 mars kl. 09:30 - 16:00 på Stockholm Waterfront.

Catrine Björn, föreläser på temat, Hur rekrytera, behålla och utveckla medarbetare vid en operationsavdelning? Att behålla redan anställd personal är viktigare än att rekrytera ny. En rad faktorer gör arbetet attraktivt för sjuk- och undersköterskor på operationsavdelningar Catrine kommer att berätta om de viktigaste faktorerna.

Anmäl Dig här!