Hälsosamma levnadsvanor inför operation

Ett mål för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. Så hur kan vi arbeta för att minska risken med komplikationer som försämrad sårläkning och infektioner?

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Framförallt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Inför planerade operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas genom att, personen som ska genomgå operationen, avstår från rökning och alkohol 4 - 8 veckor inför operation. 

Det är även viktigt att avstå rökning och alkohol efter operation för att minska postoperativa komplikationer.

Tid
Håll utkik vi återkommer med datum för nästa tillfälle för kunskapsinhämtning.

När du väntar läs mer här

 

Kontakt

Anna Ekepil

Anna Ekepil

Kristina Lockner

Kristina Lockner