Inbjudan deltagare

Sedan starten 1964 har Riksföreningen för operationssjukvård arrangerat Höstkongress varje år och i år blir det för 55:e gången. En viktig del i vårt program är den medicintekniska industrins utställning. Där ges möjlighet att få information, nyheter, prova och ställa frågor. Välkomna!

Tid och plats
Torsdag och fredag den 28 - 29 november 2019, på Stockholm Waterfront Congress Center.

Registreringen är öppen:
Torsdag den 29 november kl. 08:30 – 09:30 och kl. 11:45 – 12:15

Fredag den 30 november kl. 08:00 – 08:30.

Anmälan:
Klicka här för att komma till anmälan. Sista anmälningsdag är 30 oktober 2019, därefter i mån av plats. Bekräftelse om deltagande skickas direkt till den e-postadress som anges i anmälan - viktigt att korrekt e-postadress anges. Anmälan är bindande. Platserna kan efter överenskommelse överlåtas åt annan person.

Deltagaravgift:
Aviften inkluderar lunch, kaffe samt mingel

Medlem två dagar
Anmälan fram till 31 augusti
4 100 kr exkl. moms

Anmälan från 1 september 
4 550 kr exkl. moms

Medlem en dag
2 800 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
Anmälan fram till 31 augusti
5 100 kr exkl. moms

Anmälan från 1 september
5 550 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
3 800 exkl. moms

Posterutställare
3 500 kr exkl. moms

Studerandemedlem
1 500 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Deltagaravgiften faktureras i början av september. Var noga med att ange korrekt fakturaadress samt kostnadsställe i Din anmälan.

 

 

Diamant-, Guld- och Silversponsorer för kongresser