Deltagaravgifter 2021

Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Medlem två dagar
4 750 kr exkl. moms

Medlem en dag
2 950 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
5 750 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
3 950 kr exkl. moms

Posterutställare
3 500 kr exkl. moms

Studerandemedlem
1 500 kr inkl. moms

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt mingel.

Deltagaravgiften faktueras i september.

Frågor

Angående anmälning och betalning, kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se