Monterplats
3 x 2 m   12 000 kr/plats 

Annonsering i programmet
A4   9 000 kr
A5   5 500 kr

Förtäring torsdag
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe   470 kr/person
Mingel med plock och dryck   415 kr/person

Förtäring fredag
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe   470 kr/person

Godstransport via Budmicke
600 kr/pall el. vagn

Betalningsvillkor
Monter och förtäring faktureras vecka 39 med 30 dagars betalningsvillkor.
Godstransporten faktureras efter genomförd utställning.
Alla priser är exkl. moms.

Av- eller ombokning
Anmälan är bindande, eventuell avbokning efter den 19 september debiteras med hela den bokade kostnaden.

Bekräftelse
Bekräftelse och information om deltagande skickas direkt till den e-postadress som anges i anmälan. Viktigt att korrekt e-postadress anges. Information om deltagande skickas av MittKompetens per e-post till Er kontaktperson under vecka xx.