Konceptutbildningar

RFop kommer att under hösten 2022 att starta igång utbildningar under samlingsnamnet, Konceptutbildningar. Utbildningarna är tänkta att följa aktuella ämnesområden där vi ser att vi som förening kan bidra till att få en nationell likriktad kunskap. Utbildningarna ska ge grundkunskap och när du deltagit ska du känna en trygghet att veta mer om ämnesområdet. Vi har sen flera år haft Trauma som ett ämnesområde och det kommer vi att fortsätta med, övriga ämnen kan vara aktuella endast ett eller två år eller arrangeras kontinuerligt.