Infektionsprevention

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt! Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen. Ca 32% av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det finns mycket att göra i förebyggande syfte för att minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta standarder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. Det är dags att göra något nytt!

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt!

Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen.

Ca 32% av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det finns mycket att göra i förebyggande syfte för att minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta standarder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. Hur ser det ut på er klinik? Är det dags att göra något nytt!

Nu genomför vi det första steget för ett tydligare infektionspreventionsarbete. ”Care bundles” har funnits länge och nya tas fram än idag. Vilka har ni? Och är det fullt ut implementerade och anpassade till era förutsättningar? Hur kan detta arbetssätt minimera riskerna för en postoperativ infektion? Och vilken roll ska du som operationssjuksköterska ha?

 

 

Vad är ett ”care bundle”?

Ett ”care bundle” är en sammansättning av evidensbaserade insatser före, under och efter operation, för att förebygga postoperativa infektioner. Hur skulle er ”Care bundle” kunna se ut?!

 

Under introduktionsutbildningen går vi igenom förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara framgångsrikt och vad en ”care bundle” är.  Den 28 oktober får ni exempel från kliniker som använder care bundles samt får ni veta hur de tagit fram sina". Vad gör ”care bundle” framgångsrikt? Och hur arbetar man med det?