Infektionsprevention

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt! Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen. Ca 32% av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det finns mycket att göra i förebyggande syfte för att minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta standarder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. Det är dags att göra något nytt!

Under hösten 2022 genomför vi den första infektionspreventions utbildningen, med fokus på ”Care bundles”. ”Care bundles” har funnits länge och nya tas fram än idag. Inbjudan och mer information kommer senare i vår.

Vad är ett ”care bundle”?
Ett ”care bundle” är en sammansättning av evidensbaserade insatser före, under och efter operation, som förebygger postoperativa infektioner. Hur skulle din ”Care bundle” kunna se ut?!
Utbildningens mål:
  • Göra rätt första gången
  • Implementera förändring
  • Reducera infektionerna
Utbildningens upplägg:
1. Digitalt uppstartsmöte (datum kommer)
2. Utbildning i Stockholm den 28 oktober
3. Uppföljningsmöte (datum kommer)

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre

När: 28 oktober med ett Digitalt uppstartsmöte (datum kommer) på ca 1 timme samt ett digitalt uppföljningsmöte (datum kommer)

Kostnad: 

Målgrupp: Operationssjuksköterskor och kirurger 

Kursen är utvecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) Johnson & Johnson AB.

First announcment