MDR, upphandling och juridik

Syfte med denna dag är att ge grundläggande insikter och kunskap om MDR, upphandling samt lagar och regler som berör operationsverksamheten.

MDR
Vi ger en introduktion till MDR - det medicintekniska regelverket. Vilka krav ställer regelverket på operationsverksamheten? Vilket ansvar har chefen på en operationsavdelning? Vad innebär CE-märket? Vad är UDI? Spårbarhet och riskklassificering? 
Upphandling
Medicinteknik är inte bara prylar – det är behandlingsmetoder och arbetssätt. En bra planerad, och väl genomförd upphandling säkerställer att ni har rätt produkter som ger en bättre vardag i form av god arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. 
Hur organiserar och engagerar ni er i upphandling idag? Se upphandling som en integrerad del i arbetet på er avdelning. Få engagerade medarbetare genom att använda upphandling som ett verktyg för utveckling.
Juridik
Det finns en hel del lagar och regler som yrkesutövare i vården behöver känna till. Hur styr och påverkar det vardagen på en operationsavdelning? Genom kunskap och användning av regelverket kan du bidra till en säkrare vård. Lagarna på hälso- och sjukvårdsområdet finns för att garantera god vård och för att patienten ska känna trygghet och förtroende i kontakter med hälso- och sjukvården.

Var och när:

14 oktober 2022 på Sheraton Stockholm Hotel 

18 november 2022 på Stockholm Waterfront Congress Centre

Kostnad: Medlem 2 450 kr, Icke medlem 3 450 kr, ex moms, inklusive lunch och kaffe.

Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang

Målgrupp: Chef på operationsavdelning samt ansvariga för upphandling

Kursen är utvecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) och Swedish Medtech.

 

Inbjudan MDR, Upphandling & Juridik