Basic Trauma

Välkomna till Trauma nivå 1! När: Fredag 28 oktober 2022 kl. 08.30 – 15.30 Var: lokal kommer senare Kostnad: 2 150 kr ex moms

Nivå 1 är en basutbildning i trauma och är en endagsutbildning. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet.

En ökad kunskap ger en ökad trygghet i sin roll som operationssjuksköterska i trauma sammanhang vilket bidrar till en ökad kvalitet i omhändertagandet av akuta och svårt skadade patienter.

Nästa tillfälle: 25 mars 2022, Stockholm Waterfront Congress Centre.