Trauma nivå 3 Fördjupning trauma, resursbrist och masskadesituationer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-top övningar av masskadesituationer. Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång. Table-top övning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

Trauma nivå 3 Fördjupning trauma, resursbrist och masskadesituationer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-topövningar av masskadesituationer.

Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång.

Table-topövning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

 

Förkunskaper

Trauma nivå 1, Basic trauma eller kännedom om A-E konceptet

Dag 1

08.30              Start, välkomna och introduktion till dagen

 • Den äldre traumapatienten
 • Ökad kunskap om traumapatienter med olika fysiologiska förutsättningar från barnet den baraitiska eller gravida patienten
 • Skadepanorama vid explosioner

12.00 - 13.00   Lunch

 • Brännskador i samband med trauma
 • Händelser med många skadade (Masskadehändelser)
 • Kirurgi vid begränsade resurser utifrån globala erfarenheter 
 • Perioperativ omvårdnad, positionering, drapering, preoperativ huddesinfektion

17.00 slut för dagen

18.00 gemensam middag

Dag 2 övningsdag

08.00              Samling

 • Triagering vid masskadesituationer- Fysiologiskt- anatomiskt
 • Introduktion med förutsättningar inför table-topövning
 • Table-topövning av resursplanering på operation vid masskade situation utifrån ett storstads och glesbygdsperspektiv

12.00 - 13.00    Lunch 

 • Fortsättning table-topövning
 • Gemensam genomgång och reflektioner från övning
 • Kommunikation, debreefing

16.00 Avslutning

Var: Sheraton Stockholm Hotel

När: 9 – 10 november 2023

Kostnad: Medlem 6 650 kr • Icke medlem 7 650 kr, ex moms, inklusive lunch x 2, kaffe x 2, middag och övernattning på Sheraton Stockholm Hotel.

Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang

Målgrupp: Operationssjuksköterskor.

Inbjudan trauma nivå 3, 9 - 10 november 2023