Som en fristående fortsättning på vårt projekt Stark för kirurgi - Stark för livet övergår vi nu till att erbjuda två dagars kunskapsseminarier om levnadsvanor i samband med operation. Målgrupp är operations- och anestesisjuksköterskor i första hand. Finns det platser så ser vi gärna även att andra professioner (läkare) deltar. Antalet platser är begränsat till max 15 personer.

Målet för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. Detta görs bland annat genom att informera patienten om levnadsvanornas betydelse. Stödja vid behov och tillsammans med patienten sträva för att uppnå optimal optimering inför det kirurgiska ingreppet.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om levnadsvanornas betydelse för personer som ska genomgå en operation. 

Datum 2020:

6-7 februari (torsdag kl. 13.00 till fredag kl.16.00)

1-2 oktober (torsdag kl. 13.00 till fredag kl.16.00)

Plats:
Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm

Kostnad:
3 200 kr ex moms