Levnadsvanor

Ett mål för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp.

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Framförallt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Forskning har visat att ett stort antal komplikationer kan förebyggas genom att personer som ska genomgå en operation avstår från rökning och alkohol 4 - 8 veckor inför sin operation. Det är även viktigt att avstå rökning och alkohol efter en operation för att minska komplikationer.

Utbildningar

Vi kommer till hösten att presentera en ny utbildning där fokus är på levnadsvanor betydelse i det förebyggande arbetet mot postoperativa sårkomplikationer. 

Håll utkik vi återkommer med datum för nästa utbildningstillfälle för kunskapsinhämtning.

Till dess titta på vårt utbildningsmaterial och information.

 

Kontakt

Anna Ekepil

Anna Ekepil

Kristina Lockner

Kristina Lockner