Rök- och alkoholstopp inför operation

Ett mål för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. Så hur kan vi arbeta för att minska risken med komplikationer som försämrad sårläkning och infektioner?

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Framförallt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Inför planerade operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas genom att, personen som ska genomgå operationen, avstår från rökning och alkohol 4 - 8 veckor inför operation. 

Det är även viktigt att avstå rökning och alkohol efter operation för att minska postoperativa komplikationer.

Tid
Vi återkommer med datum för nästa tillfälle

Plats 
Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm
eller digitalmedverkan

Föreläsare:
Anna Ekepil och Kristina Lockner Riksföreningen för operationssjukvård

Lena Lundh, Distriktssköterska, med.dr, enhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm

Sven Wåhlin, Specialist i allmänmedicin, Överläkare, Beroendecentrum Stockholm, Riddargatan 1-Mottagningen för alkohol och hälsa, Stockholm, digital medverkan.

Material
Digitala föreläsningar om de fyra levnadsvanorna

Kunskapsmaterial för sjukvårdspersonal

Kunskapsmaterial till personer som ska genomgå operation

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - stöd för styrning och ledning

 

Kostnad
1 500 kr för dig på plats i Stockholm, max 20 deltagare.

1 175 kr för enskild digital medverkan

3 250 kr upp till 10 personer digitalt

Priserna är exklusive moms, inklusive material och för er på plats, kaffe x 2 och lunch

Anmälan
Sista anmälningsdag är .....................

Kontakt

Anna Ekepil

Anna Ekepil

Kvalitetsrådet

Här kan du ladda ned program