Nivå 1 är en basutbildning i trauma och är en endagsutbildning. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet.

En ökad kunskap ger en ökad trygghet i sin roll som operationssjuksköterska i trauma sammanhang  vilket bidrar till en ökad kvalitet i omhändertagandet av akuta och svårt skadade patienter.
Utbildningstillfällen 2020 på Baldersgatan 1, Stockholm, Svensk Sjuksköterskeförening.
den 20 mars och 23 oktober.

 Some description