Basic Trauma

Välkomna till Trauma nivå 1! När: Fredag 29 oktober kl. 08.30 – 15.30 Var: Stockholm Waterfront Congress Centre Kostnad: 1 950 kr ex moms

Nivå 1 är en basutbildning i trauma och är en endagsutbildning. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet.

En ökad kunskap ger en ökad trygghet i sin roll som operationssjuksköterska i trauma sammanhang vilket bidrar till en ökad kvalitet i omhändertagandet av akuta och svårt skadade patienter.

Utbildningstillfällen 2021: 29 oktober Stockholm Waterfront Congress Centre.

Trauma nivå 1, 29 oktober 2021