För att underlätta operationssjuksköterskans arbete har Riksföreningen för operationssjukvård antagit rekommendationer och riktlinjer.