Deltagaravgifter 2020

Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Medlem två dagar
Anmälan fram till 31 augusti
4 100 kr exkl. moms

Anmälan från 1 september 
4 550 kr exkl. moms

Medlem en dag
2 800 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
Anmälan fram till 31 augusti
5 100 kr exkl. moms

Anmälan från 1 september
5 550 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
3 800 kr exkl. moms

Posterutställare
3 500 kr exkl. moms

Studerandemedlem
1 500 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt mingel. 

Deltagaravgiften faktueras i september.

 

 

 

Diamant-, Guld- och Silversponsorer för kongresser