På denna sida kommer vi att publicera det som för tillfället är aktuellt och berör operationssjuksköterskor och eller operationssjukvård.

Vilken kompetens behöver framtidens operationssjukvård?  Tack alla som deltog på mötet 28 september. Här presenteras nu sammanställningen av vad som framkom i de bikupediskussioner vi hade med frågeställningarna: Vad kan du/ni se för utveckling på er operationsavdelning för att få fler operationssjuksköterskor att stanna? Att vilja söka hos er?

RFop har fortsatt dialog med arbetsgivaren i Region Stockholm kring det förslag som lagts fram om en ny kompetens, operationstekniker som en lösning på bristen på operationssjuksköterskor. Vi delar region Stockholms oro inför framtiden och den utmaning den framtida kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården innebär. Vi delar också oron för hur framtidens operationssjukvård ska kunna bedrivas om inte tillgången på operationssjuksköterskor säkras, men tar avstånd från den lösning som Region Stockholm föreslagit. 

Förslaget har fått kraftiga reaktioner och av naturliga skäl väckt många upprörda känslor bland operationssjuksköterskor runt om i landet. Det har också lett till ett fokus på vår profession, vår kompetens och vår betydelse för en säker vård för den kirurgiska patienten.

Frågan om och betydelsen av arbetsväxling, taskshifting och kompetensförskjutning har nu fått fullt fokus. Vi vet genom åren att det blossat upp olika kreativa förslag på snabba lösningar för hur ”bristen” på operationssjuksköterskor ska lösas. Det gemensamma för de flesta av förslagen har inneburit en sänkning av kompetens, vilket är svårt att förena med en patientsäker vård.

Professionen har skakats om rejält de senaste veckorna men hot och kriser kan också vara en drivkraft till styrka och utveckling. Innan fler förslag på kreativa lösningar presenteras är det nödvändigt att göra en verklig orsaksanalys till varför det idag saknas operationssjuksköterskor och förhoppningsvis kommer det utifrån ett sånt arbete visa sig andra och mer hållbara lösningar på en framtida kompetensförsörjning av operationssjuksköterskor.


Vi har nu genomfört två möten,

24 augusti och 28 september, just nu har vi inget ytterligare möte inplanerat.

RFop har dialog med olika parter i processen, media, politiker och kommer inom kort att publicera ytterligare en artikel i samverkan med mediaplanet. 

 

Här ovan kan du ta del av det förslag om en ny kompetens (som RFop tar starkt avstånd ifrån) inom operationssjukvården som tagits fram. Frågan har även nämns i regionfullmäktige i Stockholm, se vid ca 02.58

 

Fortsätt att dela och skriv under för allas rätt till en god och säker operation!

https://www.mittskifte.org/petitions/allas-ratt-till-en-god-och-saker-operation

 

Almedalen, seminarie att lyssna på 

 https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2023/07/almedalen-2023/

 

En reflektion från Vårdförbundet på plats i Almedalen

https://www.instagram.com/reel/CuFBqdHIhrU/?igshid=ZmZhNmZiZDJmOA==