Stipendier

Syftet med Riksföreningens stipendier är att ge möjlighet för föreningens medlemmar att få ny kunskap, nya tankar och idéer som kan stimulera till utvecklingsarbete eller personlig utveckling.

Föreningen har två stipendier:

Supportstipendium

Du ska ha varit medlem i Riksföreningen för operationssjukvård de senaste två åren.
Du får inte ha tagit del av något av Riksföreningens stipendium de senast fyra åren.

Ansökan gäller för en person.

Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning av Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse vid nästkommande styrelsemöte.

OBS! Under perioden 1 juni - 1 september behandlas inga stipendieansökningar.

Kongresstipendium

Deltagande vid Hygienforum alternativt Höstkongress. Stipendiet består av deltagaravgift, resa samt boende en natt.

Vilka kan söka?
Du som är som är operationssjuksköterska och medlem i RFop sedan minst två år tillbaka och ej mottagit något av RFops stipendier de senaste fyra åren.
Du som är student och antagen vid specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård samt är studerandemedlem i RFop.

Skriv i ansökan och motivera varför just du ska få delta på kongressen.

Ansökan ska vara inskickad senast två månader innan aktuell kongress.

Marie Afzelius, stipendieansvarig