Höstkongress

Med start 1964 har Riksföreningen för operationssjukvård arrangerat Höstkongress varje år under torsdag fredag vecka 48, utom pandemiåret 2020. Kongressens målgrupp är operationssjuksköterskor och har som syfte att presentera föreläsningar inom olika ämnesområden så att alla såväl nyutbildade som erfarna, oavsett om du jobbar på ett mindre sjukhus eller ett universitetssjukhus ska ha ett utbyte av att delta. En viktig del i vårt program är den medicintekniska industrins utställning, även den kommer att följa gällande säkerhetsföreskrifter! Där ges möjlighet att få information, nyheter, prova och ställa frågor.

Riksföreningen för operationssjukvård, RFop inbjuder till Jubileumskongress, då vi firar 60 år!

Höstkongressen den 28 - 29 november på Stockholm Waterfront Congress Centre, blir den 59e.

 

 

 

Höstkongress 2024

Var med och fira att Riksföreningen för Operationssjukvård fyller 60 år!

1964 samlades några operationssjuksköterskor i Stockholm och grundade det som kom att bli Riksföreningen för Operationssjukvård (RFop). Under de gångna 60 åren har RFop varit en aktiv kraft inom operationssjuksköterskornas professionsfrågor.

RFop har skapat riktlinjer och rekommendationer för evidensbaserad vård och lärande, arrangerat konferenser, utbildningar och nätverkande för operationssjuksköterskor över hela Sverige, där alla medlemmars engagemang tillsammans drivit utvecklingen framåt. RFop har varit en stark kraft och kämpe för att bevaka och utveckla operationssjuksköterskans profession, både då, nu och i framtiden!

Häng med på årets jubileumskongress, som kommer att vara en resa genom operationssjukvårdens historia, till dagens vård och ett avslut med inblick i de spännande utmaningar som väntar oss i framtiden.

En del av programmet kommer att vara våra samarbetspartners i den medicintekniska utställningen, där du som deltagare får möjlighet att ta del av nya medicintekniska innovationer och produkter, få kunskap och information från produktspecialister. 

Exklusivt i år!
För de 150 första två dagars anmälda deltagare erbjuder vi exklusiva, kostnadsfria, utbildningsseminarier under onsdag den 27 november. I samarbete med RFop:s huvudsponsorer har vi i år glädjen att kostnadsfritt kunna erbjuda er som anmäler er till ett två dagars deltagande att komma redan på onsdagen och delta i utbildningsseminarier, det är fyra pass, med sex olika seminarier per pass att välja mellan. Dagen slutar med ett välkomstmingel med enklare förtäring Get together.

Presentation av onsdagens utbildningsseminarier

1) Stapling-, diatermi-, sutur, - knyt och hemostasutbildning

Medtronic

 

2) Nya och digitala hjälpmedel för service och lagerhantering av kirurgiska instrument.   
Hur ser måendet ut på era instrumentgaller? Hur kan man säkerställa en effektiv service & lagerhantering? Hur kan man lösa dom nya MDR kraven/direktiven med hjälp av instrumentservice?

Braun Medical AB

 

3) Skydda patienten och skydda vår planet – För en hållbar framtid!
Om hälsosektorn vore ett land skulle det vara den 5:e största utsläpparen i världen. Vi behöver minska de kirurgiska komplikationerna och samtidigt minska miljöutsläppen.

Välkommen till Ethicons workshop där vi visar hur vi tillsammans KAN minska båda. Prova på vår produktåtervinning och testa de senaste innovationerna. Välkomna!

Johnson&Johnson

 

4) En Systematisk Jämförande litteraturöversikt av Engångs- vs. Återanvändbara Textilier inom Hälso- och sjukvård 
Inom hälso- och sjukvården kan valet mellan engångs- och återanvändbara textilier ha betydande konsekvenser för både miljömässig hållbarhet och patientutfall. Två systematiska litteraturöversikter genomfördes för att utforska dessa aspekter och få en tydligare bild vad det finns för stöd för respektive produkt med avseende på miljöpåverkan och postoperativa infektioner.

Denna presentation syftar till att främja en balanserad och tankeväckande dialog om den komplexa samverkan mellan hälso- och sjukvårdspraxis, miljöansvar och patientsäkerhet

Jessica Bah Rösman, PhD, Surgical Medical Affairs Manager, Mölnlycke Health Care

 

5) Mikrobiologisk renhet i operationsrummet - förebygg luftburen smitta. Vad kan jag själv påverka?

Halton Health 

 

6) Lyftfri patientförflyttning med Pink Pad Air-Assist
Ta del av en säker lösning för lyftfri patientförflyttning – förebygg arbetsrelaterade skador genom enklare förflyttning av patient oavsett storlek eller BMI.

Steripolar AB

 

7) Applikator-tekniken för huddesinfektion!
Lär er hur och varför applikatortekniken är bättre än tidigarie metod i striden mot infektioner. Vår hud är den största källan till risk för infektion – låt oss göra allt vi kan!

BD

 

8) Sårdränage

Mediplast sårdränage - en serie produkter som är skapade med målet att förbättra dränageeffektiviteten samtidigt som vi prioriterar patientens komfort och säkerhet. Mediplast Sårdränage kombinerar en effektiv och säker teknik med en användarvänlig design för att bidra till optimal dränering av sårvätska, vilket minskar risken för komplikationer och främjar snabbare läkning.

  • Dränageeffektivitet: Mediplast sårdränage är specifikt utformat för att underlätta en effektiv bortledning av sårvätska, vilket i sin tur främjar en snabbare återhämtning.

  • Patientkomfort: Mediplast Sårdränage är skapat med fokus på att minimera obehag för patienten både under användning och vid borttagning, vilket främjar en mer behaglig vårdupplevelse.

  • Enkel användning: Den intuitiva designen gör Mediplast Sårdränage enkelt att använda, vilket gör sårvårdsprocessen smidigare för både vårdpersonalen och patienten.

  • Anpassningsbara alternativ: Vi förstår att varje patient har unika behov. Därför erbjuder Mediplast ett brett sortiment av produkter och tillbehör som kan skräddarsys för att möta olika krav från både patienter och vårdpersonal.

Magnus Kjelsberg, överläkare, specialist inom plastik- och allmänkirurgi, Mediplast AB

 

9) En resa från Rundstång till färdigt instrument.

Följ hur vi väljer rätt sorts rundstång till olika typer av instrument, från smedjan tills instrumentet slutligen ligger på vårt lager och väntar på att få användas ute på sjukhusen

Stille AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap och Inspiration - posterutställning under Höstkongressen 2024

Varmt välkommen att delta med en poster vid Höstkongressens posterutställning Kunskap och Inspiration! Postern ska handla om ett projekt eller utvecklingsarbete från operationssjukvård exempelvis utveckling av rutiner för säkrare vård, vårdmiljö, kvalitetsuppföljning, infektionsregistrering, dokumentation, handledning, utbildning, ledarskap, personcentrerad vård m fl områden. Observera att det inte behöver vara avancerade forskningsprojekt som presenteras, magisteruppsatser, kvalitetsarbeten och utvecklingsprojekt är varmt välkomna.

Om du/ni vill delta, börja med att skriva ett abstrakt (med bakgrund, syfte, metod, resultat & slutsats om max 300 ord) som beskriver arbetet du/ni vill presentera. Abstrakt och poster ska vara skrivna på svenska eller engelska. Abstrakt mailas till Vetenskapliga rådet, mailadress sofia.erestam@gu.se senast 27 september. Vetenskapliga rådet granskar därefter alla inkomna abstrakt och meddelar när ni kan gå vidare och utforma postern. Meddelande om godkänt abstrakt sker via mail senast 11 oktober.

Tydliga instruktioner för posterns format meddelas efter att abstrakt godkänts och kommer också att läggas ut på RFop:s hemsida.

Att presentera en poster i samband med Höstkongressen är ett bra sätt att sprida forskning, kvalitetsförbättring eller utbildningsinsatser som görs på er enhet.

Du som deltagare på Höstkongressen, kom förbi posterutställningen och ta del av vad dina kollegor i landet presenterar. Du kommer också få möjlighet att vara med och rösta fram årets bästa poster (förutsatt att det är minst fem postrar anmälda). Den posterutställare som vinner kommer få presentera sin poster muntligt under fredagen. 

Inbjudningar Höstkongress 2024

Inbjudan deltagare Höstkongress 2024

Affisch, 60 år, Hygienforum och Höstkongress 2024