Aktuellt

På den här sidan publicerar vi aktuella rapporter, artiklar och annat som främjar operationssjuksköterskans profession och patientsäkerheten.

Ska vi återanvända engångsprodukter vid operation - hur påverkar det patienten?

I juni 2021 röstade riksdagen igenom socialutskottets rekommendation om att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Produkter framtagna och designade för engångsbruk.

Beslutet lutade sig mot en rapport framtagen av Socialstyrelsen. En rapport som vi ser har flera brister, kan komma att utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige. Sedan den 26 maj 2021 är återanvändning av medicintekniska engångsprodukterförbjudet i Sverige.

Men frågan ligger hos regeringen och kan när som helst aktiveras igen. Med anledning av det vill vi bjuda in till ett webbinarium där vi ger en djupare förståelse för frågan och hur den kan riskera patientsäkerheten och förtroendet för den svenska vården. Det här är en viktig patientsäkerhetsfråga som vi ser att många saknar kunskap kring.

Missade du webbinariet kan du nu ta del av det här, filmen publikt på Youtube: https://youtu.be/yLFTr0oUpjM

Din operation!

Lyssna på vår pod - Din operation!

Poddenens målgrupp är personer som ska genomgå kirurgi, fast vi hoppas att även du som jobbar inom operationssjukvården kan ha glädje av den. Vi fokuserar de första fyra avsnitten på Levnadsvanor inför kirurgi. Senare kommer vi prata om, hygien, operationsrummet, ha gäster, besöka en operationsavdelning, idéerna är många. Hör gärna av dig om du har teman vi ska ta upp och framförallt lyssna och sprid till de i er omgivning som ska opereras.

Podden hittar ni på Spotify och Podbean!

Eller direkt på denna länk Din operation!

Brist på specialistsjuksköterskor

Detta har identifierats som nationell, av regioner och fack- och yrkesorganisationer under längre tid, även om graden av personalbrist varierar inom olika specialiteter och geografiska områden. Bristen uppges omfatta både nyutbildad och erfarna specialistsjuksköterskor. Av de regioner som rapporterar brist på specialistsjuksköterskor så är det specialistsjuksköterskor inom intensivvård, operation, psykiatri och barn och unga som anges.

Läs mer i socialstyrelsens rapport som finns till höger på den här sidan för nedladdning.

Optimal operationsmiljö

Kompetensförsörjning och Patientsäkerhet

SvD Debatt publicerad 22 juni 2023

Surgical Safety Does Not Happen By Accident

Hög luftfuktighet, påverkan på sterilt gods

Avancerad specialistsjuksköterska