Foto: byLindahl

Riksföreningen för operationssjukvård - 60 år!

1964 bildades Svensk Sjuksköterskeförenings Rikssektion för operationssköterskor. Syftet med föreningen var att operationssjuksköterskor från hela landet skulle träffas för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Idag är Riksföreningen för operationssjukvård en professionsförening för operationssjuksköterskor och är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Vår förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Vi är ca 1 600 medlemmar som arbetar inom, leder, undervisar samt forskar/utvecklar den perioperativa omvårdnaden. 

Riksföreningen arrangerar årliga kongresser och utbildningar. De två stora kongresserna är, Hygienforum, mötesplats för alla inom vården som har ett intresse av hygienfrågor samt sedan starten 1964 en Höstkongress vecka 48.

Vi arbetar även fram riktlinjer samt ger ut tidningen Uppdukat. 

Våra distriktssamordnare arrangerar nätverksträffar för medlemmar en gång om året.

Riksföreningen är aktiv i patientsäkerhetsprojekt, remissinstans bla till SIS, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket där vi granskar och bevakar för professionens intresse 

Riksföreningen för operationssjukvård samarbetar och samverkar med andra föreningar och organisationer t ex Riksföreningen för Anestesi och intensivvård.

Kristina Lockner

Kristina Lockner

Ordförande

Ladda ner